You are here: Home China Guide China Travel Tools Area Code & Zip Code

Area Code & Zip Code

PDFPrintE-mail

Share |

User Rating: / 1
PoorBest 

Dialing China from Abroad
With a mobile phone: + 86 + mobile phone number.
With a fixed telephone: + 86 + area code of the Chinese city + fixed Chinese telephone number.

Dialing within China
With a fixed telephone in different city: area code + fixed telephone number
With a mobile phone in different city: 0 + fixed mobile phone number
To call a fixed telephone/mobile phone number: fixed telephone/mobile phone number

Major Chinese Cities:
Cities Area code Zip code
Beijing 010 100000
Guangzhou  020 510000
Shanghai 021 200000
Chongqing  023 404000
Nanjing  025 210000
Chengdu  028 610000
Xian  029 710000
Suzhou   0512 215400
Hangzhou   0571 310000
Lijiang   0888 674300
Guilin  0773 541000
Qingdao   0532 266600
Shenzhen  0755 518000
Urumqi   9991 830000
Lhasa  0891 850100
Luoyang   0379 471900
Lanzhou   0931 730100
Kunming   0871 650000
Jinan   0531 250200
Huangshan  0559 245000
Hohhot   0471 010000
Haikou   0898 570100
Guiyang   0851 550000
Dunhuang   0937 736200

 

Name:
Country:
Phone:
Comment: