You are here: Home China Guide Xian Xian Travel-tips
 • Xian Travel Tips

  • 1.Fast Facts


  Zip Code: 710000
  Area Code: 029
  Population: about 8.2 million

   

  • 2.Emergency Telephone Numbers


  Fire: 119
  Police: 110
  Ambulance: 120

   

  • 3.Hospitals


  (1) Xian First Aid Center
  Address: 24, Jiefang Road, Xian
  Tel: (029) 87427504

  (2) Shaanxi Renmin hospital (Shaanxi people's Hospital)
  Address: 214, Youyi Road, Xian
  Tel: (029) 85251331

  (3) No. 2 College Affiliated to Xian Medical Unviersity (Xian Yike Daxue Di'er Fushu Yiyuan)
  Address: 36, Xi Wu Road, Xian
  Tel: (029) 87273634

   

  • 4.Banks


  Bank of China
  Location: 21, Xianning Xi Road, Xian
  Location: 91, Youyi Dong Road, Beilin Qu, Xian
  Location: 38, Juhuayuan, Beilin Qu, Xian

   

  • 5.Post offices


  City Center: Bell Tower Post Office, Northeast corner of Bell Tower Square
  North Suburb: Bei Guan Branch, 18 Bei Guan Zheng Street
  South Suburb: Xiao Zhai Branch, 3 Xiao Zhai Xi Road

   

  • 6.Universities

   

  (1) Xian Jiaotong University
  Location: 28, Xianning West Road, Xian

  (2) Northwestern Polytechnical University
  Location: 107 Shengdao, Shixia District, Xian

  (3) Xian Univeristy of Electronic Science and Technology
  Location: 136, West section, 2nd ring south road

  (4) Shaanxi Normal College
  Location: 20, Shida Road, Xian